Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy wg zakładów | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście| Administracja|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Nauczyciele akademiccy

PRACOWNIK PLAN ZAJĘĆ E-MAIL POKÓJ TEL.
dr Aleksandra Arkit 509 68 328 2820
dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ 421 68 328 2826
dr Jakub Bilski   414 68 328 2825
dr Jacek Bojarski, prof. UZ 503 68 328 2851
dr Marta Borowiecka-Olszewska 506 68 328 2852
prof. dr hab. Andrzej Cegielski 521 68 328 2857
dr Sebastian Czerwiński 508 68 328 2856
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 511 68 328 2863
dr Robert Dylewski, prof. UZ 424 68 328 2821
dr Florian Fabiś 414 68 328 2825
dr Anna Fiedorowicz 506 68 328 2852
dr Dorota Głazowska 518 68 328 2862
dr inż. Janusz Jabłoński 420 68 328 2868
dr hab. Justyna Jarczyk, prof. UZ 518 68 328 2862
prof. dr hab. Witold Jarczyk 431 68 328 2838
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 509 68 328 2859
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 422 68 328 2822
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 513 68 328 2867
prof. dr hab. Michał Kisielewicz 523 68 328 2853
dr Arkadiusz Kozioł 503 68 328 2851
dr Radosława Kranz 423 68 328 2849
dr inż. Agnieszka Lasota 507 68 328 2855
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 520 68 328 2858
dr Magdalena Łysakowska 513 68 328 2867
mgr inż. Andrzej Majczak 507 68 328 2855
dr Tomasz Małolepszy 510  
prof. dr hab. Janusz Matkowski 432 68 328 2835
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 401 68 328 2832
prof. dr hab. Jerzy Motyl 401 68 328 2832
dr Maciej Niedziela 424 68 328 2821
prof. dr hab. Andrzej Nowak 426 68 328 2847
prof. dr hab. Marian Nowak 520 68 328 2858
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 516 68 328 2866
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 517 68 328 2845
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 522 68 328 2854
dr Aleksandra Rzepka 505 68 328 2872
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 519 68 328 2861
dr Joanna Skowronek-Kaziów 508 68 328 2856
dr Mariusz Sudzik 512 68 328 2865
dr Joachim Syga 510  
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka 505 68 328 2872
dr Ewa Synówka 433 68 328 2834
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 504 68 328 2870
dr Alina Szelecka 432 68 328 2835
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 419  
dr Magdalena Wojciech 423 68 328 2849
dr inż. Paweł Wolański 420 68 328 2860
prof. dr hab. Roman Zmyślony 503 68 328 2851
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 68 328 2834System DZIEKANAT: logowanie pracownika