Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy wg zakładów | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście| Administracja|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Nauczyciele akademiccy

PRACOWNIK PLAN ZAJĘĆ E-MAIL POKÓJ TEL.
dr Aleksandra Arkit 415 68 328 2820
dr hab. inż. Łukasz Balbus 421 68 328 2826
dr Krystyna Białek 414 68 328 2825
dr Jacek Bojarski 503 68 328 2851
dr Marta Borowiecka-Olszewska 506 68 328 2852
prof. dr hab. Andrzej Cegielski 521 68 328 2857
dr Sebastian Czerwiński 403 68 328 2850
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 511 68 328 2863
dr Robert Dylewski 424 68 328 2821
dr Florian Fabiś 408 68 328 2837
dr Anna Fiedorowicz 405 68 328 2871
dr Dorota Głazowska 410 68 328 2841
dr inż. Janusz Jabłoński 428 68 328 2868
dr hab. Justyna Jarczyk 410 68 328 2841
prof. dr hab. Witold Jarczyk 430 68 328 2839
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 404 68 328 2869
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 422 68 328 2822
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 513 68 328 2867
prof. dr hab. Michał Kisielewicz 523 68 328 2853
dr Arkadiusz Kozioł 507 68 328 2855
dr Radosława Kranz 409 68 328 2833
dr inż. Agnieszka Lasota 427 68 328 2846
dr Magdalena Łysakowska 513 68 328 2867
mgr inż. Andrzej Majczak 428 68 328 2843
dr Tomasz Małolepszy 518 68 328 2862
prof. dr hab. Janusz Matkowski 429 68 328 2842
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 401 68 328 2832
prof. dr hab. Jerzy Motyl 401 68 328 2832
dr Maciej Niedziela 411 68 328 2844
prof. dr hab. Andrzej Nowak 426 68 328 2847
prof. dr hab. Marian Nowak 520 68 328 2858
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 516 68 328 2866
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 517 68 328 2845
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 522 68 328 2854
dr Aleksandra Rzepka 407 68 328 2836
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 412 68 328 2860
dr Joanna Skowronek-Kaziów 508 68 328 2856
dr Joachim Syga 411 68 328 2844
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka 407 68 328 2836
dr Ewa Synówka 431 68 328 2838
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 504 68 328 2870
dr Alina Szelecka 432 68 328 2835
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 406 68 328 7338
dr Magdalena Wojciech 423 68 328 2849
prof. dr hab. Roman Zmyślony 503 68 328 2851
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 68 328 2834System DZIEKANAT: logowanie pracownika