Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Aktualności

Projekt „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”

Dodano: 2020-09-08

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje Zadnie 5 – Wsparcie dla studentów (w ramach Modułu 2) i pracowników (w ramach Modułu 6) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W szkoleniach będzie mogło uczestniczyć 75 studentów oraz 75 pracowników z całego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie znajdują się na stronie CPTT.

Komunikat Zespołu Antykryzysowego UZ

Dodano: 2020-09-04

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Komunikatem Zespołu Antykryzysowego nr 25 oraz Planem Przywracania Pracy Uczelni.

Dyżury pracowników Instytutu Matematyki

Dodano: 2020-09-03

Dyżur nauczycieli akademickich Instytutu Matematyki we wrześniu br. oraz w semestrze zimowym:

w środy, godz. 12:30 - 14:00.

Z uwagi na pandemię zaleca się, aby (o ile jest to możliwe) dyżur odbywał się w trybie zdalnym.

We wrześniu br. Dyrektor Instytutu Matematyki pełni dyżur stacjonarnie:

w środy, godz. 12:00 - 15:00, pokój 302.

Prosimy, aby w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, kontakt z pracownikami Sekretariatu Instytutu (o ile jest to możliwe) nadal odbywał się drogą mailową lub telefonicznie.

Zespół Ekspertów w Instytucie Matematyki

Dodano: 2020-06-02

Na mocy Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 maja 2020 roku został powołany Zespół Ekspertów w procedurach zatrudnienia nauczycieli akademickich w Instytucie Matematyki w składzie:

1) prof.dr hab. Marian Nowak - przewodniczący
2) prof.dr hab. Andrzej Cegielski
3) dr hab. Mariusz Michta, prof.UZ
4) dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof.UZ
5) dr hab. Bogdan Szal, prof.UZ

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności