Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Matematyki


Budynek A-29
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

Mapa dojazdowa


Struktura Instytutu Matematyki

Władze
Sekretariat Instytutu Matematyki
Redakcja Discussiones Mathematicae


Zakłady:


Zakład Algebry i Geometrii
Kierownik:
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
(pokój 516 A-29; telefon: 68 328 2866)

Zakład Analizy Matematycznej
Kierownik:
prof. dr hab. Marian Nowak
(pokój 520 A-29; telefon: 68 328 2858)

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
Kierownik:
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ
(pokój 519 A-29; telefon: 68 328 2861)

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Motyl
(pokój 401 A-29; telefon: 68 328 2832)

Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej Cegielski
(pokój 521 A-29; telefon: 68 328 2857)

Zakład Równań Funkcyjnych
Kierownik:
prof. dr hab. Janusz Matkowski
(pokój 432 A-29; telefon: 68 328 2835)

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
Kierownik:
prof. dr hab. Roman Zmyślony
(pokój 503 A-29; telefon: 68 328 2851)

Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
Kierownik:
dr Maciej Niedziela
(pokój 424 A-29; telefon: 68 328 2821)

Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
Kierownik:
dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ
(pokój 421 A-29; telefon: 68 328 2826)

Zakład Zastosowań Informatyki
Kierownik:
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ
(pokój 517 A-29; telefon: 68 328 2845)


Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki

Kierownik:
dr Jacek Bojarski, prof. UZ
pokój 208 A-29