Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Redakcja Discussiones Mathematicae

Izabela Gwóźdź-Regus

tel. 68 328 2883
pokój 201 A-29
e-mail i.gwozdz@wmie.uz.zgora.pl
e-mail discuss.math@wmie.uz.zgora.plDiscussiones MathematicaeDiscussiones Mathematicae-Graph theory na wykazie MNiSW

Dodano: 2019-10-09

Wydawane przez Instytut Matematyki UZ czasopismio Discussiones Mathematicae-Graph Theory znajduje się na wykazie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku z przypisaną liczbą punktów 70.

Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications przyjęte do bazy Scopus

Dodano: 2019-03-19

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications pozytywnie przeszło proces kwalifikacyjny do bazy Scopus – największej bazy bibliograficznej indeksującej czasopisma naukowe.

Podwojenie wskaźnika IF dla Discussiones Mathematicae Graph Theory

Dodano: 2018-07-12

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory (DMGT) uzyskało Impast Factor 2017 równy 0.601. Wynik ten, będący podwojeniem wskaźnika IF w trzy lata po pierwszym klasyfikowaniu czasopisma w Journal Citation Reports, potwierdza znakomity rozwój czasopisma w ciągu ostatnich dwóch lat.

Discussiones Mathematicae Graph Theory na liście filadelfiskiej

Dodano: 2015-11-16

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory znajduje się na opublikowanej w połowie tego roku liście 2015 Journal Citation Reports, (Thomson Reuters Citation Data 2014) nazywanej listą filadelfijską