Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Habilitacje zakończone (na WMIiE)

IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ ROZPRAWY RECENZENCI DATA UCHWAŁY O NADANIU STOPNIA DATA ZATWIERDZENIA
dr hab. Bogdan Szal (Uniwersytet Zielonogórski) Klasy ciągów generujących operatory przybliżające funkcje
prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki)
prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki)
prof. dr hab. Wiesław Pleśniak (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki)
dr hab Ziemowit Rzeszotnik (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny)
16.10.2013 16.10.2013
dr hab. Andrzej Michalski * Optymalne wnioskowanie statystyczne dla komponentów wariacyjnych w mieszanych metodach liniowych
prof. dr hab. Jacek Koronacki (Instytut Podstaw Informatyki PAN)
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki)
prof. dr hab. Tomasz Rychlik (Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki)
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)
20.10.2010 20.10.2010
dr hab. Antoni Marczyk * Cykle w grafach i zagadnienia pokrewne
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Jerzy Jaworski, prof UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska)
23.06.2010 23.06.2010
dr hab. Anna Karczewska Stochastyczne równania Volterry typu splotowego
prof. dr hab. Michał Kisielewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Leszek Słomiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Łukasz Stettner (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
prof. dr hab. Aleksander Weron (Politechnika Wrocławska)
13.05.2009 13.05.2009
dr hab. Halina Bielak * Wielomian chromatyczny grafów
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Tomasz Łuczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Andrzej Ruciński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Adam P. Wojda (Akademia Górnicz-Hutnicza, Kraków)
02.04.2008 02.04.2008
dr Ewa Schmeidel * Asymptotyczne własności wybranych klas równań różnicowych
dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Bolesław Kacewicz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
prof. zw. dr hab. Marian Kwapisz (profesor emerytowany)
14.06.2006 nie zatwierdzono
dr hab. Mariusz Michta Słabe rozwiązania inkluzji stochastycznych i ich własności
prof. dr hab. Lech Górniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Łukasz Stettner (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
23.11.2005 30.10.2006
* - pracownik innej uczelni