Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Habilitacje pracowników Instytutu Matematyki zakończone w innych ośrodkach naukowych (dane od roku 2020)

IMIĘ I NAZWISKO UCHWAŁA MIEJSCE
dr hab. inż. Łukasz Balbus Uchwała nr 76/2020 z dnia 10.06.2020 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Habilitacje pracowników WMIiE zakończone w innych ośrodkach naukowych (dane od roku 1995)

IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ ROZPRAWY DATA KOLOKWIUM MIEJSCE
dr hab. Jarosław Grytczuk Problemy Thuego w kombinatoryce 03-03-2006 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. inż. Silva Robak Contribution to the Improvement of the Software Development Process for Product Families 14-12-2005 Technische Universität Ilmenau, nostryfikowano na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Krzysztof Przesławski Algebra zbiorów wypukłych 27-02-2001 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny
dr hab. Jerzy Motyl Inkluzje stochastyczne i ich własności 21-01-2000 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Aleksander Grytczuk Rozwinięcie macierzowo-arytmetycznej metody w teorii równań diofantycznych 12-05-1999 Akademia Nauk Białorusi, Instytut Matematyki, Mińsk
dr hab. Jolanta Misiewicz Substable and pseudoisotropic processes. Connection with the geometry of subspaces of La-spaces 19-09-1997 Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
dr hab. Andrzej Cegielski Metody relaksacyjne w problemach optymalizacji wypukłej 24-03-1997 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki