Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Habilitacje rozpoczęte (na WMIiE)

HABILITANT TYTUŁ ROZPRAWY DATA WSZCZĘCIA
dr Zbigniew Leśniak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Potoki homeomorfizmów Brouwera i równania funkcyjne z nimi związane 19-01-2011