Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Doktoraty zakończone (na WMIiE)


dr Juliusz Stochmal

TYTUŁ ROZPRAWY:
Operatory liniowe na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych z topologią ścisłą
DATA WSZCZĘCIA: 22-06-2016
DATA OBRONY: 20-03-2019
PROMOTOR:
prof. dr hab. Marian Nowak
RECENZENCI:
prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Ryszard Płuciennik (Politechnika Poznańska)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Arkadiusz Kozioł

TYTUŁ ROZPRAWY:
Estymacja i testowanie hipotez dla wybranych wielowymiarowych modeli normalnych
DATA WSZCZĘCIA: 22-03-2017
DATA OBRONY: 20-02-2019
PROMOTOR:
prof. dr hab. Roman Zmyślony
RECENZENCI:
dr hab. inż. Katarzyna Filipiak (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr inż. Agata Drzystek

TYTUŁ ROZPRAWY:
Sumacyjno - listowe kolorowanie grafów
DATA WSZCZĘCIA: 21-06-2017
DATA OBRONY: 23-01-2019
PROMOTOR:
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof UZ
RECENZENCI:
dr hab. Jerzy Topp, prof UG (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Adam Paweł Wojda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Krzysztof Duzinkiewicz

TYTUŁ ROZPRAWY:
Zbieżność szeregów trygonometrycznych w wybranych przestrzeniach unormowanych
DATA WSZCZĘCIA: 18-05-2016
DATA OBRONY: 07-11-2018
PROMOTOR:
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
dr hab. Ziemowit Rzeszotnik (Uniwersytet Wrocławski)

dr Martin Himmel

TYTUŁ ROZPRAWY:
Beta-type functions, means and related topics (Funkcje typu Beta, średnie i tematy pokrewne)
DATA WSZCZĘCIA: 22-03-2017
DATA OBRONY: 07-11-2018
PROMOTOR:
prof. dr hab. Janusz Matkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Zygfryd Kominek (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Małgorzata Wróbel (Politechnika Częstochowska)

dr Joanna Anna Krasińska

TYTUŁ ROZPRAWY:
Istnienie i własności rozwiązań rozmytych równań stochastycznych względem semimartyngału
DATA WSZCZĘCIA: 19-06-2013
DATA OBRONY: 19-10-2016
PROMOTOR:
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Michał Kisielewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)

dr Maciej Kozaryn

TYTUŁ ROZPRAWY:
Stochastyczne inkluzje i równania wielowartościowe względem dwuparametrowego procesu Wienera
DATA WSZCZĘCIA: 20-04-2013
DATA OBRONY: 04-03-2015
PROMOTOR:
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Michał Kisielewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Kamil Łukasz Świątek

TYTUŁ ROZPRAWY:
Wielowartościowa całka stochastyczna względem martyngału na płaszczyźnie i wielowartościowe równania stochastyczne
DATA WSZCZĘCIA: 17-04-2013
DATA OBRONY: 19-11-2014
PROMOTOR:
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Rafał Zalas

TYTUŁ ROZPRAWY:
Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających
DATA WSZCZĘCIA: 28-03-2012
DATA OBRONY: 02-07-2014
PROMOTOR:
prof. dr hab. Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
PROMOTOR POMOCNICZY:
dr Robert Dylewski
RECENZENCI:
prof. dr hab. Stanisław Migórski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Dariusz Zagrodny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Bartosz Bandrowski

TYTUŁ ROZPRAWY:
Równania Volterry typu splotowego z zaburzeniem
DATA WSZCZĘCIA: 18-04-2012
DATA OBRONY: 22-01-2014
PROMOTOR:
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
RECENZENCI:
dr hab. Mariusz Michta, prof.UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Leszek Słomiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr Adam Bohonos (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)

TYTUŁ ROZPRAWY:
Wybrane własności geometryczne przestrzeni Orlicza
DATA WSZCZĘCIA: 19-10-2011
DATA OBRONY: 19-12-2012
PROMOTOR:
prof. dr hab. Ryszard Płuciennik (Politechnika Poznańska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Marian Nowak (Uniwersytet Zielonogórski),
prof. dr hab. Ryszard Urbański (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Jolanta Rosiak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)

TYTUŁ ROZPRAWY:
Indeksy lokalne w digrafach prymitywnych
DATA WSZCZĘCIA: 05-11-2008
DATA OBRONY: 06-06-2012
PROMOTOR:
dr hab. Maria Kwaśnik, prof URz (Uniwersytet Rzeszowski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski),
prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Uniwersytet Wrocławski)

dr Izabela Kurzydło

TYTUŁ ROZPRAWY:
Pewne typy macierzowych równań diofantycznych
DATA WSZCZĘCIA: 22-04-2009
DATA OBRONY: 07-03-2012
PROMOTOR:
dr hab. Aleksander Grytczuk (emerytowany prof. UZ)
RECENZENCI:
dr hab. Alfred Czogała, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski),
dr hab. Tomasz Szulc, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr Monika Pasławska-Południak (Politechnika Rzeszowska)

TYTUŁ ROZPRAWY:
Zagadnienia aproksymacyjne nieliniowej filtracji z opóźnieniem
DATA WSZCZĘCIA: 08-07-2004
DATA OBRONY: 18-01-2012
PROMOTOR:
dr hab. Krystyna Twardowska prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
RECENZENCI:
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Leszek Słomiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr Wenmeng Zhang

TYTUŁ ROZPRAWY:
Stability of iterative roots and existence of solutions for polynomial-like iterative equations
DATA WSZCZĘCIA: 19-01-2011
DATA OBRONY: 14-12-2011
PROMOTOR:
prof. dr hab. Witold Jarczyk (Uniwersytet Zielonogórski),
prof. Weinian Zhang (Sichuan University, Chengdu, Chiny)
RECENZENCI:
prof dr. hab. Janusz Matkowski (Uniwersytet Zielonogórski),
prof dr. hab. Marek Cezary Zdun (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Agnieszka Kulawik

TYTUŁ ROZPRAWY:
Odporne wnioskowanie statystyczne w wielowymiarowym modelu normalnym
DATA WSZCZĘCIA: 23-06-2010
DATA OBRONY: 23-11-2011
PROMOTOR:
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ
RECENZENCI:
prof dr. hab. Tadeusz Bednarski (Uniwersytet Wrocławski)
prof dr. hab. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Sebastian Czerwiński

TYTUŁ ROZPRAWY:
Kolorowanie grafów różnicowych na liczbach naturalnych
DATA WSZCZĘCIA: 07-11-2007
DATA OBRONY: 23-03-2011
PROMOTOR:
dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Tomasz Schoen, prof UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

dr Tomasz Sułkowski

TYTUŁ ROZPRAWY:
O pewnych rozwiązaniach nieliniowych układów równań różniczkowych
DATA WSZCZĘCIA: 13-06-2007
DATA OBRONY: 08-12-2010
PROMOTOR:
prof. dr hab. Wojciech Okrasiński (Politechnika Wrocławska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Michał Kisielewicz (Uniwersytet Zielonogóski)
prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)

dr Magdalena Łysakowska

TYTUŁ ROZPRAWY:
Hipoteza Kellera i własności podziałów
DATA WSZCZĘCIA: 01-04-2009
DATA OBRONY: 08-09-2010
PROMOTOR:
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Ryszard Urbański, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

dr Anna Fiedorowicz

TYTUŁ ROZPRAWY:
Acykliczne kolorowanie grafów
DATA WSZCZĘCIA: 09-04-2008
DATA OBRONY: 16-06-2010
PROMOTOR:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
RECENZENCI:
dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. A. Paweł Wojda (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Tomasz Bartnicki

TYTUŁ ROZPRAWY:
Rozgrywane kolorowanie grafów
DATA WSZCZĘCIA: 10-01-2007
DATA OBRONY: 21-04-2010
PROMOTOR:
dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Paweł M. Idziak (Uniwersytet Jagielloński)
prof.dr hab. Andrzej Ruciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Joachim Syga

TYTUŁ ROZPRAWY:
Wielowartościowe całki stochastyczne względem semimartyngału i ich zastosowania w teorii inkluzji stochastycznych
DATA WSZCZĘCIA: 07-12-2005
DATA OBRONY: 09-12-2009
PROMOTOR:
dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski (Politechnika Warszawska)
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Anna Góralczyk

TYTUŁ ROZPRAWY:
Własności zbioru rozwiązań inkluzji stochastycznych typu Stratonowicza
DATA WSZCZĘCIA: 07-12-2005
DATA OBRONY: 18-11-2009
PROMOTOR:
dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Michał Kisielewicz (UZ)
dr hab. Krystyna Twardowska, prof SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

dr Agnieszka Oelke

TYTUŁ ROZPRAWY:
Operatory liniowe na przestrzeniach Orlicza
DATA WSZCZĘCIA: 07-11-2007
DATA OBRONY: 21-10-2009
PROMOTOR:
prof. dr hab. Marian Nowak
RECENZENCI:
dr hab. Ryszard Płuciennik, prof. PP (Politechnika Poznańska)
dr hab. Witold Wnuk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adma Mickiewicza)

dr Agnieszka Suchocka

TYTUŁ ROZPRAWY:
Modyfikacje metody rzutowania naprzemiennego
DATA WSZCZĘCIA: 12-12-2007
DATA OBRONY: 24-06-2009
PROMOTOR:
dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ
RECENZENCI:
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)

dr Maciej Niedziela

TYTUŁ ROZPRAWY:
Nietrywialne rozwiązania równań całkowych typu Volterry
DATA WSZCZĘCIA: 22-06-2005
DATA OBRONY: 03-06-2009
PROMOTOR:
prof. dr hab. Wojciech Okrasiński (Politechnika Wrocławska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)

dr Tomasz Małolepszy

TYTUŁ ROZPRAWY:
O nieprzedłużalności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań całkowych typu Volterry
DATA WSZCZĘCIA: 18-04-2007
DATA OBRONY: 01-04-2009
PROMOTOR:
prof. dr hab. Wojciech Okrasiński (Politechnika Wrocławska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)

dr Monika Kijewska (Akademia Morska w Szczecinie)

TYTUŁ ROZPRAWY:
Podziały domatyczne grafów i ich produktów
DATA WSZCZĘCIA: 13-12-2006
DATA OBRONY: 04-02-2009
PROMOTOR:
dr hab. Maria Kwaśnik (Politechnika Rzeszowska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. A. Paweł Wojda (Akademia Górnicz-Hutnicza, Kraków)

dr Monika Perl (Politechnika Szczecińska)

TYTUŁ ROZPRAWY:
Grafy rozszerzalne
DATA WSZCZĘCIA: 18-05-2005
DATA OBRONY: 09-04-2008
PROMOTOR:
dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PS (Politechnika Szczecińska)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski)

dr Edyta Mocarska

TYTUŁ ROZPRAWY:
Odporne metody wyboru modelu dla modelu proporcjonalnych hazardów
DATA WSZCZĘCIA: 05-07-2006
DATA OBRONY: 16-01-2008
PROMOTOR:
prof. dr hab. Tadeusz Bednarski (Uniwersytet Wrocławski)
RECENZENCI:
prof. dr hab. Tomasz Rychlik (Instytut Matematyczny, PAN Toruń)
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogóski)

dr Dorota Głazowska

TYTUŁ ROZPRAWY:
Niezmienniczość średniej geometrycznej w klasie średnich Cauchy'ego
DATA WSZCZĘCIA: 02-11-2005
DATA OBRONY: 06-06-2007
PROMOTOR:
prof. dr hab. Janusz Matkowski
RECENZENCI:
dr hab. Zygfryd Kominek (Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Andrzej Smajdor (Instytut Matematyki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

dr Justyna Jarczyk

TYTUŁ ROZPRAWY:
Niezmienniczość średnich quasi-arytmetycznych ważonych
DATA WSZCZĘCIA: 02-11-2005
DATA OBRONY: 16-05-2007
PROMOTOR:
prof. dr hab. Janusz Matkowski
RECENZENCI:
dr hab. inż. Joachim Domsta (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Marek Cezary Zdun (Wydział Matematyczo-Fizyczno-Techniczny, Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

dr Barbara Mędryk

TYTUŁ ROZPRAWY:
Funkcje arytmetyczne i specjalne ciągi liczbowe
DATA WSZCZĘCIA: 20-10-2004
DATA OBRONY: 09-05-2007
PROMOTOR:
dr hab. Aleksander Grytczuk, prof UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Andrzej Rotkiewicz (IM PAN)
dr hab. prof. UAM Kazimierz Wiertelak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Marek Malinowski

TYTUŁ ROZPRAWY:
Geometryczne sumy losowe
DATA WSZCZĘCIA: 16-02-2005
DATA OBRONY: 10-01-2007
PROMOTOR:
dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Władysław Szczotka (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)

dr Anna Chwastyk

TYTUŁ ROZPRAWY:
Pojęcia niezależności w algebrach z działaniami co najwyżej dwuargumentowymi
DATA WSZCZĘCIA: 25-05-2000
DATA OBRONY: 15-11-2006
PROMOTOR:
dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz (Uniwersytet Wrocławski)
prof. zw. dr hab. Maciej Mączyński (Politechnika Warszawska)

dr Ewa Synówka-Bejenka

TYTUŁ ROZPRAWY:
Estymacja dopuszczalna efektów stałych i losowych w modelach liniowych
DATA WSZCZĘCIA: 17-11-2004
DATA OBRONY: 11-10-2006
PROMOTOR:
dr hab. Stefan Zontek, prof UZ
RECENZENCI:
dr hab. Augustyn Markiewicz, prof nadzw. (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Aleksandra Arkit

TYTUŁ ROZPRAWY:
Metody selekcyjne w analizie stabilności równowagi z zastosowaniami w modelach wymiany rynkowej
DATA WSZCZĘCIA: 11-12-2002
DATA OBRONY: 11-01-2006
PROMOTOR:
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
RECENZENCI:
dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

dr Grażyna Mazurkiewicz

TYTUŁ ROZPRAWY:
Geometria rozkładów słabo stabilnych i pseudo-izotropowych
DATA WSZCZĘCIA: 05-03-2003
DATA OBRONY: 05-10-2005
PROMOTOR:
dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Adam Paszkiewicz (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Agnieszka Plucińska (Politechnika Warszawska)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Magdalena Nowak

TYTUŁ ROZPRAWY:
Zastosowanie różniczkowalności w sensie Frecheta w odpornym wnioskowaniu dla modelu Coxa
DATA WSZCZĘCIA: 19-02-2003
DATA OBRONY: 22-06-2005
PROMOTOR:
prof. dr hab. Tadeusz Bednarski
RECENZENCI:
prof. dr hab. Teresa Ledwina (PAN Wrocław)
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Ewa Sylwestrzak

TYTUŁ ROZPRAWY:
O pewnych nielokalnych problemach eliptycznych
DATA WSZCZĘCIA: 09-04-2003
DATA OBRONY: 20-04-2005
PROMOTOR:
prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mirosław Lachowicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Wojciech Okrasiński (Uniwersytet Zielonogórski)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Marta Borowiecka-Olszewska

TYTUŁ ROZPRAWY:
Rozkłady i procesy stochastyczne generowane przez rozkłady stabilne
DATA WSZCZĘCIA: 05-03-2003
DATA OBRONY: 19-01-2005
PROMOTOR:
dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. zw. dr hab. Dominik Szynal (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. zw. dr hab. Kazimierz Urbanik (Uniwersytet Wrocławski)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Radosława Kranz

TYTUŁ ROZPRAWY:
Aproksymacja punktowa pewnymi charakterystykami funkcji i funkcji sprzężonej
DATA WSZCZĘCIA: 21-11-2001
DATA OBRONY: 08-07-2004
PROMOTOR:
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Marian Nowak (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr Stanisław Niwczyk

TYTUŁ ROZPRAWY:
Pojecie niezależności i pewne odpowiedniości Galois
DATA WSZCZĘCIA: 25-05-2000
DATA OBRONY: 10-12-2003
PROMOTOR:
dr hab. Kazimierz Głazek, prof. UZ
RECENZENCI:
dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Maciej Mączyński (Politechnika Warszawska)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Maciej Zwierzchowski

TYTUŁ ROZPRAWY:
Dominowanie w grafach i ich produktach
DATA WSZCZĘCIA: 17-10-2001
DATA OBRONY: 12-11-2003
PROMOTOR:
dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PS
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Maciej Sysło (Uniwersytet Wrocławski)

dr Joanna Skowronek-Kaziów

TYTUŁ ROZPRAWY:
Pewne algebraiczne i kombinatoryczne aspekty operatorów domknięcia
DATA WSZCZĘCIA: 25-05-2000
DATA OBRONY: 03-07-2003
PROMOTOR:
dr hab. Kazimierz Głazek, prof. UZ
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Maciej Mączyński (Politechnika Warszawska)

dr Aleksandra Rzepka

TYTUŁ ROZPRAWY:
Topologie lokalnie solidne na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych
DATA WSZCZĘCIA: 25-05-2000
DATA OBRONY: 25-06-2003
PROMOTOR:
prof. dr hab. Marian Nowak
RECENZENCI:
prof. dr hab. Julian Musielak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
dr hab. Ryszard Płuciennik, prof. PP (Politechnika Poznańska)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Robert Dylewski

TYTUŁ ROZPRAWY:
Selekcja linearyzacji w metodach projekcyjnych dla problemów optymalizacji wypukłej
DATA WSZCZĘCIA: 25-05-2000
DATA OBRONY: 25-05-2003
PROMOTOR:
dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ
RECENZENCI:
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Dariusz Zagrodny, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

dr Magdalena Kucharska

TYTUŁ ROZPRAWY:
Uogólnione jądra digrafów
DATA WSZCZĘCIA: 09-05-2001
DATA OBRONY: 05-03-2003
PROMOTOR:
dr. hab. Maria Kwaśnik, prof. PS
RECENZENCI:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Mariusz Woźniak (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

dr Ewa Łazuka

TYTUŁ ROZPRAWY:
Własności wielomianów grafów i hipergrafów
DATA WSZCZĘCIA: 19-04-2000
DATA OBRONY: 21-11-2001
PROMOTOR:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
RECENZENCI:
dr hab. Kazimierz Głazek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PS (Politechnika Szczecińska)

dr Mariusz Hałuszczak

TYTUŁ ROZPRAWY:
Dekompozycje grafów ze względu na wybrane własności dziedziczne
DATA WSZCZĘCIA: 24-03-1999
DATA OBRONY: 05-07-2001
PROMOTOR:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
RECENZENCI:
dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PS (Politechnika Szczecińska)
dr hab. Adam Paweł Wojda, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
UWAGI: Rozprawa wyróżniona

dr Jacek Bojarski

TYTUŁ ROZPRAWY:
Nieujemne bayesowskie estymatory dla nieujemnych funkcji parametrów w modelach liniowych
DATA WSZCZĘCIA: 24-03-1999
DATA OBRONY: 11-10-2000
PROMOTOR:
prof. dr hab. Roman Zmyślony
RECENZENCI:
prof. dr hab. Czesław Stępniak (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów)
dr hab. Stefan Zontek, prof. PZ (Politechnika Zielonogórska)

dr Edward Gąsiorek

TYTUŁ ROZPRAWY:
Estymacja i testowanie hipotez w gaussowskich modelach mieszanych
DATA WSZCZĘCIA: 24-03-1999
DATA OBRONY: 11-10-2000
PROMOTOR:
prof. dr hab. Roman Zmyślony
RECENZENCI:
prof. dr hab. Stanisław Gnot (Politechnika Zielonogórska)
dr hab. Krystyna Kotulska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr Elżbieta Sidorowicz

TYTUŁ ROZPRAWY:
Własności ekstremalne grafów
DATA WSZCZĘCIA: 24-03-1999
DATA OBRONY: 14-06-2000
PROMOTOR:
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
RECENZENCI:
dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PS (Politechnika Szczecińska)
prof. dr hab. Zdzisław Skupień (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)