Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Doktoraty pracowników WMIiE zakończone w innych ośrodkach naukowych (dane od roku 1995)

IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ ROZPRAWY DATA OBRONY MIEJSCE PROMOTOR
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk Secure sets in graphs 26-09-2014 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Maciej M. Sysło
dr Agnieszka Figaj Zastosowania Lematu o Regularności do obliczania liczb Ramseya 06-10-2006 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki prof. zw. dr hab. Tomasz Łuczak (UAM)
dr Agnieszka Urbańska-Motyka Estymacja komponentów wariacyjnych metodą największej wiarogodności w mieszanych modelach liniowych 04-06-2004 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki dr hab. Stefan Zontek
dr inż. Janusz Jabłoński Seryjne wykonywanie operacji arytmetycznych w strukturach reprogramowalnych 02-07-2003 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki dr hab. Janusz Biernat
dr inż. Andrzej Kasperski Sterowanie procesem hodowli drożdży piekarskich z wykorzystaniem regulatora rozmytego 27-05-2003 Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz
dr Bogdan Roszak Punkty typu Lebesgue'a w pewnych zagadnieniach aproksymacyjnych 08-06-2001 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki dr hab. Włodzimierz Łenski
dr Bogdan Szal Aproksymacja w mocnym sensie według norm przestrzeni Holdera 08-06-2001 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki dr hab. Włodzimierz Łenski
dr inż. Piotr Borowiecki Algorytmy kolorowania grafów w trybie on-line 21-11-2000 Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki prof. dr hab. inż. Marek Kubale
dr Andrzej Kisielewicz Selekcje multifunkcji o wartościach rozkładalnych 05-11-1999 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki dr hab. Longin Rybiński
dr Alina Szelecka Dekompozycje i silna doskonałość wybranych klas grafów 06-07-1999 Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
dr Krzysztof Feledziak Struktura topologiczna przestrzeni funkcji wektorowych 09-10-1998 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Marian Nowak
dr Anna Karczewska Rozwiązania statystyczne równań dyfuzji turbulentnej 22-01-1998 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki prof. dr hab. Marek Capiński
dr Dorota Krassowska Pewne własności geometryczne przestrzeni Köthego-Bochnera 18-06-1997 Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Matematyki dr hab. Ryszard Płóciennik
dr Ewa Drgas-Burchardt Rozbicie grafów względem własności dziedzicznych i wielomian chromatyczny 23-04-1996 Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
dr Jarosław Grytczuk Self-Similar Words and Meta-Fibonacci Sequences 12-01-1996 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Andrzej Rotkiewicz