Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Stopnie i tytuły naukowe

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, jako jedna z trzynastu jednostek w Polsce, ma uprawnienia do: w dziedzinie nauki matematyczne w dyscyplinie matematyka.

DOKTORATY

HABILITACJE

PROFESURY

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych