Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Zaproszenie


Przewodniczący Rady Dyscypliny
Matematyka
Prof. dr hab. Marian Nowak

zaprasza

członków Rady Dyscypliny na posiedzenie.W związku ze stanem zagrożenia dla zdrowia publicznego spowodowanym rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, posiedzenie Rady Dyscypliny Matematyka Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się drogą elektroniczną.

Termin

27 maja 2020 r. (środa)Głosowania odbędą się za pośrednictwem formularza, do którego Państwo otrzymacie dostęp drogą mailową. Link do formularza aktywny będzie od godziny 10:00 do godziny 16:00 w dniu 27 maja 2020 roku.Program posiedzenia

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Matematyka UZ w dniu 22.01.2020 r.
  2. Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022.
  3. Uchwała w sprawie rekomendacji programów studiów dla kierunków: informatyka i ekonometria, inżynieria danych oraz matematyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021.
  4. Sprawy dotyczące studiów doktoranckich - Informacja dotycząca szczegółowych planów studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich III oraz IV roku studiów.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Dyscypliny znajdują się na stronie Internetowej http://www.im.uz.zgora.pl/rw/materialy.html.