Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Zaproszenie


Przewodniczący Rady Dyscypliny
Matematyka
Prof. dr hab. Marian Nowak

zaprasza

członków Rady Dyscypliny na posiedzenie.


Termin

22 stycznia 2020 r. (środa), godz. 11:00, sala 301


Program posiedzenia


 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Matematyka w dniu 04.12.2019 r.
 3. Sprawy kadrowe:
  a) opinia wniosków o zatrudnienie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowisku adiunkta z dniem 1.03.2020 na czas określony (rozstrzygnięcie konkursu),
  b) opinia wniosku o zatrudnienie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowisku adiunkta z dniem 1.02.2020 (zmiana stanowiska w ramach dotychczasowej umowy o pracę).
 4. Informacje dotyczące finansowania badań naukowych.
 5. Informacje dotyczące ewaluacji dyscypliny naukowej Matematyka.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Sprawy różne.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Dyscypliny znajdują się na stronie Internetowej http://www.im.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Instytutu Matematyki.