Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Zaproszenie


Przewodniczący Rady Dyscypliny
Naukowej Matematyka
Prof. dr hab. Marian Nowak

zaprasza

członków Rady Dyscypliny na posiedzenie.


Termin

4 grudnia 2019 r. (środa), godz. 09:30, sala 301


Program posiedzenia


  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Matematyka w dniu 13.11.2019 r.
  3. Sprawy kadrowe - opinia wniosku o zmianę zatrudnienia z dniem 10.12.2019 r.
  4. Uchwała w sprawie opinii wniosku o nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe.
  5. Uchwała w sprawie wniosku o powołanie komisji doktorskich.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Sprawy różne.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Dyscypliny znajdują się na stronie Internetowej http://www.im.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Instytutu Matematyki.