Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Skład Rady Dyscypliny Matematyka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

Skład Rady Dyscypliny Matematyka

 1. dr hab. inż. Łukasz Balbus
 2. dr Jacek Bojarski
 3. prof. dr hab. Andrzej Cegielski
 4. dr Sebastian Czerwiński
 5. dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ
 6. dr Robert Dylewski
 7. dr Dorota Głazowska
 8. dr Justyna Jarczyk
 9. dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ
 10. dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ
 11. prof. dr hab. Michał Kisielewicz
 12. dr Arkadiusz Kozioł
 13. dr Tomasz Małolepszy
 14. prof. dr hab. Janusz Matkowski
 15. dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
 16. prof. dr hab. Jerzy Motyl
 17. dr Maciej Niedziela
 18. prof. dr hab. Andrzej Nowak
 19. prof. dr hab. Marian Nowak
 20. dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
 21. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
 22. dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ
 23. dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
 24. dr Magdalena Wojciech
 25. prof. dr hab. Roman Zmyślony