Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Stypendia dla studentów kierunków ścisłych oraz technicznych

Dodano: 2019-06-06

Województwo mając na uwadze wsparcie młodych lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych, utworzyło pomoc materialną w postaci stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie naszego województwa, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach. Stypendia mają na celu zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem.

Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki!

5 powodów, dla których powinieneś wybrać Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Zielonogórskim!


1. Kierunki dostosowane do potrzeb rynku pracy

Oferta dydaktyczna Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii jest bogata i uwzględnia prognozy dotyczące zawodów przyszłości. W ostatnich latach studiowanie matematyki i nauk jej pokrewnych stało się po prostu opłacalne. Więcej...

2. Silna kadra naukowo-dydaktyczna

WMIiE jest w gronie najlepszych wydziałów matematyczno-informatycznych w Polsce. Więcej...

3. Wymierne korzyści ze studiowania na naszym Wydziale

Wydział umożliwia studentom nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami w kraju (w ramach programu MOST oraz za granicą (w ramach programu ERASMUS) - udział w obu programach jest bezpłatny. Więcej...

4. Nowoczesne i przyjazne otoczenie

Zapewniamy studentom nie tylko właściwy proces dydaktyczny, ale także nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Budynek WMIiE ma oryginalną infrastrukturę oraz dogodną lokalizację na terenie Campusu A, w pobliżu 3 domów studenckich („Piast”, „Ziemowit” i „Rzepicha”), a także niedaleko dworców PKS i PKP (pieszo ok. 1.5 km, zobacz na mapie). Więcej...

5. Życie studenckie

Na WMIiE działają 4 koła naukowe: Koło Naukowe Laboratorium "Matematyczne" Paradoks, Koło Naukowe Fatal-Error, Koło Naukowe Matematyki Stosowanej, Koło Naukowe Przyszłych Nauczycieli Matematyki TRANS-MISJA. Więcej...

Kierunki studiów na WMIiE

INFORMATYKA
I
EKONOMETRIA
INŻYNIERIA
DANYCH
MATEMATYKA


,,O sobie samych'' - film autorstwa studentów
II roku studiów magisterskich kierunków
Matematyka oraz Informatyka i Ekonometria