Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ


Jednostka: Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Telefon: +48 68 328 2832
Pokój: 401 A-29
Email: M.Michta@wmie.uz.zgora.pl

DYDAKTYKA

PLAN ZAJĘĆ | MATERIAŁY

PUBLIKACJE

BIBLIO | SKEP

System DZIEKANAT: logowanie pracownika