Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście| Administracja|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Nauczyciele akademiccy wg zakładów

PRACOWNIK PLAN ZAJĘĆ E-MAIL POKÓJ TEL.
Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 516 68 328 2866
dr Krystyna Białek 414 68 328 2825
dr Sebastian Czerwiński 403 68 328 2850
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 513 68 328 2867
dr Magdalena Łysakowska 513 68 328 2867
dr Barbara Mędryk 508 68 328 2856
dr Joanna Skowronek-Kaziów 508 68 328 2856
dr Alina Szelecka 432 68 328 2835
Zakład Analizy Matematycznej
prof. dr hab. Marian Nowak 520 68 328 2858
dr Radosława Kranz 409 68 328 2833
dr Aleksandra Rzepka 407 68 328 2836
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka 407 68 328 2836
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 504 68 328 2870
Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
prof. dr hab. Andrzej Cegielski 521 68 328 2857
dr hab. inż. Łukasz Balbus 421 68 328 2826
prof. dr hab. Andrzej Nowak 426 68 328 2847
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 522 68 328 2854
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 406 68 328 7338
Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 412 68 328 2860
dr Marta Borowiecka-Olszewska 506 68 328 2852
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 511 68 328 2863
dr Florian Fabiś 408 68 328 2837
dr Anna Fiedorowicz 405 68 328 2871
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 404 68 328 2869
Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
prof. dr hab. Jerzy Motyl 401 68 328 2832
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 422 68 328 2822
prof. dr hab. Michał Kisielewicz 523 68 328 2853
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 401 68 328 2832
dr Joachim Syga 411 68 328 2844
Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Janusz Matkowski 429 68 328 2842
dr Dorota Głazowska 410 68 328 2841
dr Justyna Jarczyk 410 68 328 2841
prof. dr hab. Witold Jarczyk 430 68 328 2839
dr Tomasz Małolepszy 518 68 328 2862
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
prof. dr hab. Roman Zmyślony 503 68 328 2851
dr Arkadiusz Kozioł 507 68 328 2855
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 68 328 2834
Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
dr Aleksandra Arkit 415 68 328 2820
dr Jacek Bojarski 503 68 328 2851
dr Robert Dylewski 424 68 328 2821
dr Maciej Niedziela 411 68 328 2844
dr Ewa Synówka 431 68 328 2838
dr Magdalena Wojciech 423 68 328 2849
Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 517 68 328 2845
mgr Grzegorz Arkit 9 603 74 74 85
dr inż. Janusz Jabłoński 428 68 328 2868
dr inż. Agnieszka Lasota 427 68 328 2846
mgr inż. Andrzej Majczak 428 68 328 2843System DZIEKANAT: logowanie pracownika