Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście| Administracja|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Nauczyciele akademiccy wg zakładów

PRACOWNIK PLAN ZAJĘĆ E-MAIL POKÓJ TEL.
Zakład Algebry i Geometrii
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 516 68 328 2866
dr Sebastian Czerwiński 508 68 328 2856
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 513 68 328 2867
dr Magdalena Łysakowska 513 68 328 2867
dr Joanna Skowronek-Kaziów 508 68 328 2856
dr Alina Szelecka 432 68 328 2835
Zakład Analizy Matematycznej
prof. dr hab. Marian Nowak 520 68 328 2858
dr Radosława Kranz 423 68 328 2849
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 520 68 328 2858
dr Aleksandra Rzepka 505 68 328 2872
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka 505 68 328 2872
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 504 68 328 2870
Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 519 68 328 2861
dr Marta Borowiecka-Olszewska 506 68 328 2852
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 511 68 328 2863
dr Florian Fabiś 414 68 328 2825
dr Anna Fiedorowicz 506 68 328 2852
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 509 68 328 2859
Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
prof. dr hab. Jerzy Motyl 401 68 328 2832
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 422 68 328 2822
prof. dr hab. Michał Kisielewicz 523 68 328 2853
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 401 68 328 2832
dr Joachim Syga 510  
Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
prof. dr hab. Andrzej Cegielski 521 68 328 2857
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 522 68 328 2854
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 419  
Zakład Równań Funkcyjnych
prof. dr hab. Janusz Matkowski 432 68 328 2835
dr Dorota Głazowska 518 68 328 2862
dr hab. Justyna Jarczyk, prof. UZ 518 68 328 2862
prof. dr hab. Witold Jarczyk 431 68 328 2838
dr Tomasz Małolepszy 510  
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
prof. dr hab. Roman Zmyślony 503 68 328 2851
dr Arkadiusz Kozioł 503 68 328 2851
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 68 328 2834
Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
dr Maciej Niedziela 424 68 328 2821
dr Aleksandra Arkit 509 68 328 2820
dr Jakub Bilski   414 68 328 2825
dr Jacek Bojarski, prof. UZ 503 68 328 2851
dr Robert Dylewski, prof. UZ 424 68 328 2821
dr Ewa Synówka 433 68 328 2834
dr Magdalena Wojciech 423 68 328 2849
Zakład Teorii Gier i Ekonomii Matematycznej
dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ 421 68 328 2826
prof. dr hab. Andrzej Nowak 426 68 328 2847
dr Mariusz Sudzik 512 68 328 2865
Zakład Zastosowań Informatyki
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 517 68 328 2845
dr inż. Janusz Jabłoński 420 68 328 2868
dr inż. Agnieszka Lasota 507 68 328 2855
mgr inż. Andrzej Majczak 507 68 328 2855
dr inż. Paweł Wolański 420 68 328 2860System DZIEKANAT: logowanie pracownika