Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy | Nauczyciele akademiccy wg zakładów | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście| Administracja

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Zespół powołany uchwałą nr 3 Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ z dnia 21 września 2016 r.