Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy | Nauczyciele akademiccy wg zakładów | Doktoranci | Goście| Administracja|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Pracownicy emerytowani

PRACOWNIK E-MAIL POKÓJ TEL.
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki 519 68 328 2861
mgr inż. Edward Ciaś .  
dr Róża Dąbrowska  .  
Maria Gaweł  .  
dr Aleksander Grelak  .  
dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ  .  
dr Krystyna Grytczuk  .  
dr Teresa Janiak .  
dr Anna Laskowska .  
dr Danuta Michalak 511 68 328 2863
dr Zdzisław Nowak .  
dr Emilia Rotkiewicz  .  
dr hab. Władysław Sosulski, prof. UZ  .  
dr Jan Szajkowski .  
dr Mieczysław Trąd  .  System DZIEKANAT: logowanie pracownika