Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy | Nauczyciele akademiccy wg zakładów | Doktoranci | Goście| Administracja|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Pracownicy emerytowani

PRACOWNIK E-MAIL POKÓJ TEL.
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki 519 68 328 2861
mgr inż. Edward Ciaś 428 68 328 2843
dr Róża Dąbrowska  413 68 328 2848
Maria Gaweł     
dr Aleksander Grelak  413 68 328 2848
dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ 505 68 328 2872
dr Krystyna Grytczuk  413 68 328 2848
dr Teresa Janiak 413 68 328 2848
dr Anna Laskowska 413 68 328 2848
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 509 68 328 2859
dr Danuta Michalak 511 68 328 2863
dr Zdzisław Nowak 413 68 328 2848
dr Emilia Rotkiewicz  410 68 328 2841
dr hab. Władysław Sosulski, prof. UZ  505 68 328 2872
dr Jan Szajkowski 408 68 328 2837
dr Mieczysław Trąd  413 68 328 2848System DZIEKANAT: logowanie pracownika