Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nauczyciele akademiccy | Nauczyciele akademiccy wg zakładów | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Administracja Instytutu

Pracownik E-MAIL POKÓJ TEL.
Sekretariat Instytutu Matematyki
mgr Marzanna Borowiecka 429 68 328 2802
Alicja Łuszczyńska 514 68 328 2873
mgr inż. Przemysław Raubo 515 68 328 2813
Redakcja Discussiones Mathematicae
Izabela Gwóźdź-Regus 201 68 328 2883System DZIEKANAT: logowanie pracownika