Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Zespół Ekspertów

Na mocy Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 maja 2020 roku został powołany Zespół Ekspertów w procedurach zatrudnienia nauczycieli akademickich w Instytucie Matematyki w składzie:

1) prof. dr hab. Marian Nowak - przewodniczący
2) prof. dr hab. Andrzej Cegielski
3) dr hab. Mariusz Michta, prof.UZ
4) dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof.UZ
5) dr hab. Bogdan Szal, prof.UZ