Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

University of Zielona Góra

Institute of Mathematics


Address:
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra, Poland

Building A-29

How to find us


Authorities and Administration

Institute Authorities
Secretariat of Institute of Mathematics
Discussiones Mathematicae Editorial Office


Divisions

Department of Algebra and Geometry
Chairman:
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ
(Office: 516 A-29; Phone: +48 68 328 2866)

Department of Mathematical Analysis
Chairman:
prof. dr hab. Marian Nowak
(Office: 520 A-29; Phone: +48 68 328 2858)

Department of Mathematical Economics and Optimization
Chairman:
prof. dr hab. Andrzej Cegielski
(Office: 521 A-29; Phone: +48 68 328 2857)

Department of Discrete Mathematics and Computer Science
Chairman:
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ
(Office: 412 A-29; Phone: +48 68 328 2860)

Department of Stochastic Methods and Financial Mathematics
Chairman:
prof. dr hab. Jerzy Motyl
(Office: 401 A-29; Phone: +48 68 328 2832)

Department of Functional Equations
Chairman:
prof. dr hab. Janusz Matkowski
(Office: 429 A-29; Phone: +48 68 328 2842)

Department of Mathematical Statistics and Econometrics
Chairman:
prof. dr hab. Roman Zmyślony
(Office: 503 A-29; Phone: +48 68 328 2851)

Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)

Department of Applications of Informatics
Chairman:
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ
(Office: 517 A-29; Phone: +48 68 328 2845)


Center for Applications of Mathematics and Informatics

Chairman:
dr Jacek Bojarski
Office: 208 A-29