Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

dr Robert Dylewski


Department: Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
Phone: +48 68 328 2821
Room: 424 A-29
Email: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl

PUBLICATIONS

BIBLIO | SKEP