Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

dr Maciej Niedziela


Department: Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
Phone: +48 68 328 2844
Room: 411 A-29
Email: M.Niedziela@wmie.uz.zgora.pl

RESEARCH

ABOUT | OTHERS

PUBLICATIONS

BIBLIO | SKEP