Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

dr Jacek Bojarski


Department: Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
Phone: +48 68 328 2851
Room: 503 A-29
Email: J.Bojarski@wmie.uz.zgora.pl

RESEARCH

ABOUT | OTHERS

PUBLICATIONS

BIBLIO | SKEP