Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

dr Ewa Synówka


Department: Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
Phone: +48 68 328 2838
Room: 431 A-29
Email: E.Synowka@wmie.uz.zgora.pl

RESEARCH

ABOUT | OTHERS

PUBLICATIONS

SKEP