Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

dr Aleksandra Arkit


Department: Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
Phone: +48 68 328 2820
Room: 415 A-29
Email: A.Arkit@wmie.uz.zgora.pl

RESEARCH

ABOUT | OTHERS

PUBLICATIONS

BIBLIO | SKEP