Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

Academic Staff | Emeritius | Doctoral Students | Guests| Administration

Names by Departments

Name Teaching Schedule E-mail Office Phone
Department of Algebra and Geometry
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 516 +48 68 328 2866
dr Krystyna Białek 414 +48 68 328 2825
dr Sebastian Czerwiński 403 +48 68 328 2850
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 513 +48 68 328 2867
dr Magdalena Łysakowska 513 +48 68 328 2867
dr Joanna Skowronek-Kaziów 508 +48 68 328 2856
dr Alina Szelecka 432 +48 68 328 2835
Department of Mathematical Analysis
prof. dr hab. Marian Nowak 520 +48 68 328 2858
dr Radosława Kranz 409 +48 68 328 2833
dr Aleksandra Rzepka 407 +48 68 328 2836
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka 407 +48 68 328 2836
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 504 +48 68 328 2870
Department of Mathematical Economics and Optimization
prof. dr hab. Andrzej Cegielski 521 +48 68 328 2857
dr hab. inż. Łukasz Balbus 421 +48 68 328 2826
prof. dr hab. Andrzej Nowak 426 +48 68 328 2847
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 522 +48 68 328 2854
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 406 +48 68 328 7338
Department of Discrete Mathematics and Computer Science
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 412 +48 68 328 2860
dr Marta Borowiecka-Olszewska 506 +48 68 328 2852
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 511 +48 68 328 2863
dr Florian Fabiś 408 +48 68 328 2837
dr Anna Fiedorowicz 405 +48 68 328 2871
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 404 +48 68 328 2869
Department of Stochastic Methods and Financial Mathematics
prof. dr hab. Jerzy Motyl 401 +48 68 328 2832
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 422 +48 68 328 2822
prof. dr hab. Michał Kisielewicz 523 +48 68 328 2853
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 401 +48 68 328 2832
dr Joachim Syga 411 +48 68 328 2844
Department of Functional Equations
prof. dr hab. Janusz Matkowski 429 +48 68 328 2842
dr Dorota Głazowska 410 +48 68 328 2841
dr Justyna Jarczyk 410 +48 68 328 2841
prof. dr hab. Witold Jarczyk 430 +48 68 328 2839
dr Tomasz Małolepszy 518 +48 68 328 2862
Department of Mathematical Statistics and Econometrics
prof. dr hab. Roman Zmyślony 503 +48 68 328 2851
dr Arkadiusz Kozioł 507 +48 68 328 2855
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 +48 68 328 2834
Pracownia Zastosowań Matematyki (przy Zakładzie Statystyki Matematycznej i Ekonometrii)
dr Aleksandra Arkit 415 +48 68 328 2820
dr Jacek Bojarski 503 +48 68 328 2851
dr Robert Dylewski 424 +48 68 328 2821
dr Maciej Niedziela 411 +48 68 328 2844
dr Ewa Synówka 431 +48 68 328 2838
dr Magdalena Wojciech 423 +48 68 328 2849
Department of Applications of Informatics
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 517 +48 68 328 2845
dr inż. Janusz Jabłoński 428 +48 68 328 2868
dr inż. Agnieszka Lasota 427 +48 68 328 2846
mgr inż. Andrzej Majczak 428 +48 68 328 2843