Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

Academic Staff | Names by Departments | Doctoral Students | Guests| Administration

Emeritius

Name E-mail Office Phone
prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki 519 +48 68 328 2861
mgr inż. Edward Ciaś 428 +48 68 328 2843
dr Róża Dąbrowska  413 +48 68 328 2848
Maria Gaweł     
dr Aleksander Grelak  413 +48 68 328 2848
dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ 505 +48 68 328 2872
dr Krystyna Grytczuk  413 +48 68 328 2848
dr Teresa Janiak 413 +48 68 328 2848
dr Anna Laskowska 413 +48 68 328 2848
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 509 +48 68 328 2859
dr Danuta Michalak 511 +48 68 328 2863
dr Zdzisław Nowak 413 +48 68 328 2848
dr Emilia Rotkiewicz  410 +48 68 328 2841
dr hab. Władysław Sosulski, prof. UZ  505 +48 68 328 2872
dr Jan Szajkowski 408 +48 68 328 2837
dr Mieczysław Trąd  413 +48 68 328 2848