Sitemap

INSTITUTE OF MATHEMATICS

Names by Departments | Emeritius | Doctoral Students | Guests| Administration

Academic Staff

Name Teaching Schedule E-mail Office Phone
dr Aleksandra Arkit 509 +48 68 328 2820
dr hab. inż. Łukasz Balbus, prof. UZ 421 +48 68 328 2826
dr Jakub Bilski 414 +48 68 328 2825
dr Jacek Bojarski, prof. UZ 503 +48 68 328 2851
dr Marta Borowiecka-Olszewska 506 +48 68 328 2852
prof. dr hab. Andrzej Cegielski 521 +48 68 328 2857
dr Sebastian Czerwiński 508 +48 68 328 2856
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 511 +48 68 328 2863
dr Robert Dylewski, prof. UZ 424 +48 68 328 2821
dr Florian Fabiś 414 +48 68 328 2825
dr Anna Fiedorowicz 506 +48 68 328 2852
dr Dorota Głazowska 518 +48 68 328 2862
dr inż. Janusz Jabłoński 420 +48 68 328 2868
dr hab. Justyna Jarczyk, prof. UZ 518 +48 68 328 2862
prof. dr hab. Witold Jarczyk 431 +48 68 328 2838
dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 509 +48 68 328 2859
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 422 +48 68 328 2822
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ 513 +48 68 328 2867
prof. dr hab. Michał Kisielewicz 523 +48 68 328 2853
dr Arkadiusz Kozioł 503 +48 68 328 2851
dr Radosława Kranz 423 +48 68 328 2849
dr inż. Agnieszka Lasota 507 +48 68 328 2855
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 520 +48 68 328 2858
dr Magdalena Łysakowska 513 +48 68 328 2867
mgr inż. Andrzej Majczak 507 +48 68 328 2855
dr Tomasz Małolepszy 510  
prof. dr hab. Janusz Matkowski 432 +48 68 328 2835
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 401 +48 68 328 2832
prof. dr hab. Jerzy Motyl 401 +48 68 328 2832
dr Maciej Niedziela 424 +48 68 328 2821
prof. dr hab. Andrzej Nowak 426 +48 68 328 2847
prof. dr hab. Marian Nowak 520 +48 68 328 2858
dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 516 +48 68 328 2866
dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ 517 +48 68 328 2845
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 522 +48 68 328 2854
dr Aleksandra Rzepka 505 +48 68 328 2872
dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 519 +48 68 328 2861
dr Joanna Skowronek-Kaziów 508 +48 68 328 2856
dr Mariusz Sudzik 512 +48 68 328 2865
dr Joachim Syga 510  
dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka 505 +48 68 328 2872
dr Ewa Synówka 433 +48 68 328 2834
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 504 +48 68 328 2870
dr Alina Szelecka 432 +48 68 328 2835
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 419  
dr Magdalena Wojciech 423 +48 68 328 2849
dr inż. Paweł Wolański 420 +48 68 328 2860
prof. dr hab. Roman Zmyślony 503 +48 68 328 2851
dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 433 +48 68 328 2834