Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Tematyka badawcza

W Instytucie matematyki prowadzone są badania w następujących obszarach matematyki i jej zastosowań: