Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Nagrody i wyróżnieniaNagroda w konkursie im. Marka Kuczmy

7 grudnia 2019r. Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych przyznało III nagrodę za rok 2018 dr Justynie Jarczyk i prof. Witoldowi Jarczykowi za pracę przeglądową
J.Jarczyk, W. Jarczyk, Invariance of means, Aequationes Mathematicae, 92 (2018), 801-872.Prestiżowe wyróżnienie z udziałem dr inż. Janusza Jabłońskiego na wystawie w Szanghaju

Dr inż. Janusz Jabłoński jest autorem rozwiązania „System szyfratora z kluczem jednorazowym”, które uzyskało ochronę patentową w roku 2014 (patent nr 218339) i w tym samym roku uzyskało również podwójne wyróżnienie w XIV Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Komercjalizacja tego patentu przez Spółkę Celową Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego polegała na sprzedaży licencji na opatentowane rozwiązanie. Patent autorstwa dr inż. Janusza Jabłońskiego został skomercjalizowany między innymi w ramach projektu o nazwie „CryptONE – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) a zrealizowanego przez Firmę Digital Core Design z Bytomia. Kierownikiem merytorycznym projektu był dr inż. Janusz Jabłoński. W ramach tego projektu powstał IP-Core pierwszego polskiego krypto procesora. We wrześniu 2019r. na konferencji branżowej „Design & reuse” poświęconej modułom wirtualnym (IP Core) w Szanghaju firma DCD z Bytomia za tenże „CryptOne – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor” otrzymała prestiżową nagrodę „2019 Most innovative IP of the year”.Pozycja Instytutu Matematyki w rankingu naukowych jednostek ekonomicznych

W rankingu umieszczonym w bazie IDEAS prowadzonej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Connecticut (USA) Instytut Matematyki jest sklasyfikowany na ósmym miejscu w kraju, a prof. dr hab. Andrzej Nowak na dziewiątym miejscu w rankingu polskich autorów naukowych publikacji ekonomicznych.Profesor Andrzej Nowak laureatem nagrody Isaacsa

Profesor Andrzej Nowak i Profesor Georges Zaccour ( Montreal , Kanada) zostali w 2018 roku laureatami prestiżowej nagrody Isaacsa za wybitny wkład do teorii i zastosowań gier dynamicznych. Nagroda ta przyznawana jest co dwa lata, poczynając od 2004 roku , przez specjalny Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Gier Dynamicznych. Rufus Isaacs (1914 - 1981) stworzył w latach 1950 – 1970 podstawy teorii gier różniczkowych. Był profesorem m.in. w Johns Hopkins University, USA. Ceremonia wręczenia nagrody miała miejsce 12 lipca 2018 roku w Grenoble, w czasie 18-tego Sympozium Międzynarodowego Towarzystwa Gier Dynamicznych.