Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Komitety Naukowe

Akcja COST TD1409 - Mathematics for Industry Network

Dodano: 2017-05-25

Dr Maciej Niedziela z Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki został zastępcą członków Komitetu Sterującego (MC substitute) akcji COST TD1409 (European Cooperation in Science & Technology) pt.: „Mathematics for Industry Network”. Celem tego działania jest stworzenie ogólnounijnego partnerstwa na rzecz promowania współpracy i korzyści płynących z matematyki przemysłowej. W ramach projektu prowadzone są warsztaty branżowe, szkolenia tygodniowe i krótkoterminowe misje naukowe zarówno dla ośrodków akademickich, jak i przemysłowych, mające na celu zwiększenie interakcji między przemysłem a środowiskiem akademickim.

Prof. Jerzy Motyl oraz prof. Marian Nowak członkami Komitetu Matematyki PAN

Dodano: 2016-02-02

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wybrała swoich przedstawicieli do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2019. Jako Jednostka Naukowa posiadająca kategorię A WMIE ma prawo posiadania dwóch przedstawicieli.
Zostali nimi: prof. dr hab. Jerzy Motyl oraz prof. dr hab. Marian Nowak.