Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

Granty Narodowego Centrum Nauki

Realizowany jest kierowany przez dr. inż. Łukasza Balbusa projekt O równowagach gospodarczych w warunkach niespójności czasowej decyzji, który znalazł się na pierwszym miejscu wśród 28 zakwalifikowanych do finansowania spośród 158 wniosków złożonych w konkursie Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych OPUS 12, w panelu HS4 obejmującym m.in. ekonomię, ekonometrię, finanse, bankowość, zarządzanie, demografię, geografię społeczno-ekonomiczną i urbanistykę.